Przerejestrowanie kasy fiskalnej

man writing on paper

Zdarza się, że przedsiębiorca przenosi swoją firmę do innego lokalu, bądź kupuje używaną kasę fiskalną. Czy może używać takiej kasy? Jak najbardziej. Dowiedz się, jak wygląda przerejestrowanie kasy fiskalnej oraz jakich formalności trzeba dopełnić, gdy zamierzamy sprzedać urządzenie rejestrujące.

Kasa używana
Przepisy dotyczące kas rejestrujących pozwalają podatnikowi na swobodę w zakupie kas oraz zmiany miejsca użytkowania. Wiążą się z tym jednak pewne formalności. Gdy kasa zakończy działalność w jednej firmie jej właściciel musi wykonać raport fiskalny dobowy oraz okresowy(miesięczny). Następnie w terminie 7 dni należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej oraz o wyrejestrowanie z ewidencji. Oczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej dokona w obecności serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego. Sporządzony protokół i wszystkie dokumenty kasowe należy przechowywać przez okres 5 lat. Po dopełnieniu formalności w urzędzie, może sprzedać kasę fiskalną.
Po zakupie musimy wymienić moduł fiskalny. Kosztuje to od 700 do 1000 zł w zależności od modelu kasy i według obecnych przepisów, nie będziemy mogli starać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej z urzędu skarbowego. Zważywszy na ceny kas fiskalnych i możliwość zwrotu z urzędu, nowa kasa będzie nas kosztowała mniej niż używana. Jeśli jednak zdecydujemy się używaną kasę fiskalną, musimy dopełnić standardowych formalności takich jak np. zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego.

Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej
Jeśli przedsiębiorca np. przenosi swoją działalność do innego lokalu, może korzystać ze swojej poprzedniej kasy fiskalnej. W przypadku zmiany miejsca użytkowania powinien on zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym, w którym została zgłoszona kasa. Należy również skontaktować się z firmą zajmującą się obsługą serwisową, aby zmienić dane zakodowane w pamięci kasy fiskalnej takie jak adres nowego miejsca użytkowania. Właściciel kasy mus także dokonać zmian w książce kasy odnośnie zmiany miejsca. W takich sytuacjach nie ma jednak obowiązku odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.

pawel.rebelak
Author: Zdobysław