Jak działa terminal płatniczy?

man looking at white digital device

Ludzie coraz częściej płacą bezgotówkowo, ponieważ jest to szybkie i wygodne. Często brak terminala zniechęca potencjalnych klientów, dlatego przedsiębiorca powinien być przygotowany na taki sposób płatności.

Działanie terminala płatniczego
Terminal umożliwia kontakt z wystawcami kart, czyli bankami.
Aby terminal działał, konieczny jest dostęp do internetu. Następnie musimy podłączyć terminal do kasy fiskalnej. Po naciśnięciu właściwego klawisza na kasie fiskalnej, kwota do zapłaty zostaje wysłana do terminala. Czytnik ściąga informacje z karty płatnicze i łączy się z centrum autoryzacji karty płatniczej. Po kilku sekundach następuje weryfikacja, wyskakuje komunikat odnośnie prawidłowości lub błędów (np. nieprawidłowy numer PIN, czy brak wystarczających środków na koncie). Wiele osób płaci także za pomocą aplikacji w telefonie, po przyłożeniu urządzenia do czytnika następuje taka sama operacja.
Dzięki połączeniu kasa fiskalna i terminal możliwa jest płatność kartą, co znacznie zwiększa szybkość obsługi klientów. Dla przedsiębiorstwa także jest to wygoda, ponieważ raporty kasowe ułatwiają raportowanie.

Obsługa terminala
Na początku trzeba podłączyć terminal do kasy fiskalnej.
Sprzedawca wpisuje za pomocą klawiszy terminala kwotę należną do zapłaty
Klient płaci kartą zbliżeniowo, tzn. przykłada kartę do czytnika lub z użyciem numeru PIN- w takim przypadku wpisuje numer i zatwierdza zielonym przyciskiem. Po prawidłowej transakcji na czytniku pojawia się komunikat „transakcja zakończona”.
Drukowanie potwierdzenia – po zakończeniu transakcji urządzenie drukuje potwierdzenie płatności kartą. Jeśli klient ma takie życzenie, sprzedawca drukuje kopie dla klienta.
Oprócz potwierdzenia płatności kartą, sprzedawca drukuje również dwa paragony fiskalne, jeden wędruje do klienta.

Rodzaje terminali
Istnieją terminale stacjonarne i przenośne. Stacjonarne przeważnie znajdują się w sklepach oraz punktach samoobsługowych. Z terminali przenośnych korzystają kelnerzy, kiedy muszą podchodzić do klienta oraz taksówkarze. Terminale są dobrym rozwiązaniem zarówno dla klienta, jak i dla przedsiębiorcy, który w ten sposób otrzymuje zapłatę za towary i usługi bezpośrednio na konto bankowe.

pawel.rebelak
Author: Zdobysław