Księgowość Łódź

usługi księgowe Łódź
Aktualnie znajdujesz sie na: Strona główna Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

Obsługa w zakresie ksiąg rachunkowych:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalnym
  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
  • Przygotowanie zakładowego planu kont dostosowanego dla potrzeb klienta
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Rozliczanie transakcji firm prowadzących obrót krajowy i międzynarodowy (wewnątrz unijne nabycia i dostawy, import usług, export-import)
  • Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT, sporządzanie rejestrów
  • Sporządzanie i przekazywanie do urzędów deklaracji podatkowych
  • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
  • Sporządzanie raportów i analiz na potrzeby firmy
  • Występowanie w imieniu firmy przed organami podatkowymiKsięgi handlowe naszych klientów prowadzone są zgodnie z przepisami prawa podatkowego i bilansowego.