usługi księgowe Łódź
Aktualnie znajdujesz sie na: Strona główna KPiR

KPiR

W ramach prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalnym
  • Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • Prowadzenie ewidencje wyposażenia
  • Ewidencja środków trwałych
  • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • Pełna ewidencja VAT
  • Sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędów
  • Rozliczenia ZUS właścicieli
  • Sporządzenie rocznego zeznania PIT
  • Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi