usługi księgowe Łódź
Aktualnie znajdujesz sie na: Strona główna Kadry i płace

Kadry i płace

W skład oferty kadrowo-płacowej wchodzą:

  • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
  • Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowie o pracę
  • Sporządzanie umów zleceń, o dzieło i innych umów cywilnoprawnych związanych z zatrudnieniem
  • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z rejestracją i bieżącą obsługą kadrowo-płacową zapewniającą prawidłowe rozliczenia z ZUS
  • Rozliczenie z urzędem Skarbowym PIT-4, PIT-11 i inne przewidziane przepisami
  • Przygotowywanie raportów RMUA pracowników
  • Sporządzanie sprawozdań o charakterze kadrowo-płacowym dla potrzeb zarządu, oraz przesyłanie danych finansowych w określonej formie
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych wymaganych przepisami